Chi tiết: Công trình

CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART

Chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart tại Nguyễn Đình Chểu - Điện Biên Phủ - Tôn Thất Thuyết do "DIỆP GIA thiết kế và thi công "