Công trình

NHÀ MÁY

CẢI TẠO HENKEL
CẢI TẠO HENKEL

Công trình: Thi công cải tạo nhà máy Henkel Chủ đầu tư: Henkel Việt Nam. Khởi công: 15/08/2020 Thời gian hoàn thành: 45 ngày.